درباره گالری علم

علم بخشی از فرهنگ یک جامعه را تشکیل می دهد. جهان امروز به سرعت در حال پیشرفت است، به عنوان مثال علومی چون نانو تکنولوژی، مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی و علوم فضایی زندگی بشر را تحت تأثیر یا حتی تغییر قرار داده است. ایجاد جامعه­ای با آگاهی علمی که قادر به فهم علم و تکنولوژی باشد نیازی اساسی و ضروری به شمار می آید. بنابراین هر جامعه ای نیاز به تکمیل ساختار و سیستم آموزشی رسمی خود دارد، تا از رهگذر آن، آموزش و فراگیری به صورت جذاب و تجربی درآید، در حقیقت مراکز علم رسانه هایی ضروری و قدرتمند برای ترویج علم و ایجاد روحیه علمی در سر تا سر دنیا به حساب می آیند، تا بتواند در پیشبرد علم در جامعه تأثیر عمیقی داشته باشند. سالن مرکز علم (Science center) سعی در معرفی شاخه های مختلف علوم پایه دارد و مفاهیم بنیادی را در قالب دستگاه های تعاملی و آزمایش های جذاب نمایش می­دهد، از جمله اُپتیک و لیزر ، مکانیک، الکتریسیته و الکترومغناتیس که در قالب فیلم های آموزشی سعی در بیان شگفتیهای علم و معرفی دانشمندان برجسته ای دارد که از پنجره­ی دیگری دنیا را دیده و حقایق زیبایی را یافته اند از جمله ارشمیدس، نیوتن، انیشتین و... تا از این گذر ذهن هر انسانی را به فکر وا دارد .

 
دیسک بنهام
قرص نیوتن
حجم ساز دوار
دستگاه مخابرات لیزری
هولوگرام
تفنگ لیزری
مولد واندوگراف
ویم شورست

دستگاه پایستگی تکانه زاویه ای
دوک و ریل شیب دار
مفاهیم اصطکاک
آونگ تعادلی
آونگ موجی
براکیستوکرون
دوچرخه تبدیل انرژی
پیچ ارشمیدوس
صندلی بالابر

درباره گالری فناوری های بومی

سرزمين ايران از دير باز منشاء بسيار غني در توليد فناوري هاي بومي بوده که هر يک از اين فناوري ها به عنوان پايه و اساسي در تکنولوژي مدرن کشورهاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته است. دانش بومي بخشي از سرمايه ملي هر ملتي ست که باورها، ارزش ها، روش ها، ابزارها وآگاهي هاي محلي آنان را در بر مي گيرد. امروزه مي بينيم که با الهام گرفتن از دانش بومي جوامع کهن، روش ها و فناوري هاي مناسبي براي پيشرفت و توسعه ابداع شده است. رشد و توسعه دانش در هر کشور مرهون تلاش و انديشه ورزي دانشمندان يک ملت درگذر زمان به گستردگي تاريخ آن ملت است و از اين رو حفظ و نمايش دستاوردهاي علمي دانشمندان و تاثير آنها بر روند پيشرفت هاي علمي، امري واجب است. سالن فناوري هاي بومي، به معرفي شاخه هاي مختلف علوم پايه مي پردازد و دستاورد هاي دانشمندان ايران و اسلام را در قالب آثار تعاملي و نيز فيلم هاي آموزشي به نمايش مي گذارد. از جمله سازه هاي آسباد، بادگير و يخچال، ابزار نجومي رصدخانه مراغه از دانشمند بزرگ خواجه نصيرالدين طوسي، ماشين هاي ساده کتاب معيار العقول و ... که همگي بيانگر سير تحول و تکامل دانش ايران زمين از گذشته تا به امروز است.

 
آسباد
يخچال
بادگير
عصارخانه
طرح شماره 1
طرح شماره 27
طرح شماره 28
طرح شماره 29
طرح شماره 51
طرح شماره 95
اهرم ساده
اهرم مرکب
چرخ و محور
قرقره مرکب
محور و چرخ دنده مرکب
ترکيب محور، چرخ دنده و اهرم
تراز آبي لوله اي دو سر باز
تراز شاهيني
تراز شاقولي
تراز شاقولي مدرج
تراز شاقولي مدرج با صفحه نيم دايره
تراز دوربيني ساده
تراز حکمت
ساعت آفتابي
ساعت آبي طاووس
اسطرلاب
کره سماوي
ذات الحلق
حلقه اعتدالين
وسيله عظيمه
پيل اشکاني
کشتيراني
تلاش برای ارتباط با دیگران را از جمله خصایص انسان دانسته اند. شاید به همین دلیل است که امروزه شبکه های ارتباطی دنیا را به دهکده ای تبدیل کرده اند که همگان از احوال یکدیگر در گوشه و کنار آن مطلع می شوند. در طول تاریخ شواهد بسیاری می توان یافت که نشانه تلاش انسان برای ارتباط ارزان و آسان است. گالری مورس تا موبایل در موزه علوم و فناوری یکی از مهم ترین بخش های تاریخ طولانی وسایل ارتباطی را به بازدیدکنندگان عرضه می کند.

Background Color:
 
Background Pattern: